Lindude gripp ja Newcastle´i haigus 

Õppeaine: Lindude haigused, 

Õppeaine kood: VL.0073

Maht: 0,15 EAP

Sihtrühm: Veterinaarmeditsiini 5. õppeaasta üliõpilased

Õpiobjekti eesmärk: Õpiobjektiga nähakse ette, et üliõpilane omandab kahe ohtliku teatamiskohustusliku haiguse epidemioloogia ja diagnoosimise üldised alused.

 Õpiobjekti väljundid: Õppeobjekti läbimise järel mõistab üliõpilane paremini eriti ohtlike ja aktuaalsete lindude haiguste, lindude gripi ja lindude Newcastle´i haiguse epidemioloogilisi, kliinilisi, patoloogilis-anatoomilisi ja diferentsiaaldiagnostilisi iseärasusi ning oskab haiguskahtluse korral taudikoldes õigesti võtta organmaterjali laboratoorseks uurimiseks.

 Õppematerjal:

Youtube videod

Ernits,E., Nahkur,E., Tikk, H., jt. Lindude tervishoid ja haigused, Tartu, 2006

Koostaja: Diivi Põdersoo, DVM

Valmimise aeg: sügis, 2011