Lindude gripp ja Newcastle´i haigus 

1. Palun võrdle lindude gripi ja lindude Newcastle´i haiguse kliinilisi haiguse erinevusi olenevalt haigustekitaja virulentsusest?
2. Kirjelda mõlema haiguse patoloogilis-anatoomilist leidu?
3. Palun selgita nähtud video (Flu 1) järgi kuidas mõjutavad gripiviiruse nakkuslikke omadusi madalad ja kõrged temperatuurid?
4. Millistel loomaliikidel ja lindudel esineb gripiviirus A ja kelle  B ja C?
5. Kuidas levib gripiviirus inimeselt inimesele ja kuidas rändlindudelt kodulindudele?
6. Nimeta kaks erinevat viiruse mutatsiooni viisi ja selgita mille poolest nad erinevad ( video, Flu 2)?

7. Millised on inimeste gripipandeemiate tekkimise eeltingimused? Millal eelmisel sajandil leidsid aset kolm pandeemiat, kuidas neid nimetati ja kui palju inimesi siis suri?
8. Palun võrdle inimestel esineva iga -aastase ja pandeemilise gripi epidemioloogilisi erinevusi (Flu2)? Selgita vaktsineerimise vajadust mõlemal juhul?